Kладово: Путујуће библиотеке у теорији и пракси

У организацији Секције за рад покретних библиотека Библиотекарског друштва Србије (БДС), а у сарадњи са Комисијом за покретне књижнице Хрватског књижничарског друштва (ХКД), организује се

Онлајн предавање на тему: Путујуће библиотеке у теорији и пракси

 

Предавач: Љиљана Вугринец, професорка педагогије и библиотекарка саветница, руководитељка Жупанијске матичне службе Књижнице и читаонице „Фран Галовић“ у Копривници, једна од иницијаторки за оснивање Комисије за покретне библиотеке Хрватског књижничарског друштва, у којој је била формална чланица од 2001. до 2014. године, а у периоду 2010-2014. и као председница Комисије. До данас активно учествује у раду Комисије као придружена чланица.

Време: четвртак, 4. април 2024. у 13.00 часова

Модератор: Жаклина Николић, председница Секције за рад покретних библитеке БДС-а

Предавање у виду презентације трајаће 30 минута, након чега следе питања заинтересованих.

Завршетак предавања најкасније до 15.00 часова

Садржај и циљ предавања:

Кроз теоријски увод и практичне примере, користећи конкретне податке из сопственог рада и искуства, као и примере из различитих земаља, у презентацији ће бити представљене основе оснивања, организације рада и начин на који библиобус сервис функционише као „путујући библиотека“, односно „мобилна библиотека“.

Биће представљени хрватски правни и подзаконски акти везани за покретне библиотеке и међународне смернице на којима се заснива стручна делатност свих мобилних библиотека у свету. Биће објашњене разлике између „услуга покретних библиотека“ (као што је, на пример, достава књига на захтев – до кућног прага корисника или као што су, на пример, путујуће збирке књига) и „услуга мобилне библиотеке“, односно библиобуса. служба, која делује као посебно одељење одређене библиотеке и своју делатност обавља у посебном возилу – библиобусу.

Поред тога, учесницима ће бити презентовано шта све треба имати на уму и које претпоставке треба имати када треба да се успостави библиотечка служба у оквиру библиотеке. Разматраће се и шта су заправо библиобуси и које карактеристике једно такво специјално возило мора да има.

Учесници ће се кроз практичне примере упознати са процесом набавке и израде различитих врста библиобуса.

У закључку ће бити представљени трендови у изградњи и опремању савремених библиобуса и трендови у раду и услугама које пружају савремене покретне библиотеке.

Библиотека „Центар за културу“ Кладово већ 15 година се својим ангажовањем  око покретних библиотека истиче у културној јавности, почевши са радом библиобуса који обилази 11 насеља општине Кладово.