JАВНА РАСПРАВА поводом НAЦРTA OДЛУКE O ДOПУНAMA OДЛУКE O НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 15јуна 2023. године (четвртак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, поводом

НAЦРTA OДЛУКE O ДOПУНAMA OДЛУКE O О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ

 Овде можете преузети