ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ДО 9. АПРИЛА

Општина Кладово и Национална служба за запошљавање расписали су Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих, који се налазе на евиденцији НСЗ Филијала Бор-општина Кладово са циљем очувања и унапређења радних способности незапослених, али и остваривања одређеног друштвеног интереса. За овај програм у оквиру ЛАПЗ-а, локална самоуправа определила је 6,7 милиона динара.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за исплату накнаде за обављени посао лицима ангажованим на јавним радовима у износу од по 40 хиљада динара, на месечном нивоу, и обухвата трошкове превоза.

Право учешћа на Јавни позив, који је отворен до 9. априла, за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих, имају јавна предузећа и јавне установе са територије општине Кладово.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка НСЗ за запошљавање-филијала Бор непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети на сајту општине Кладово и НСЗ-а.