ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА БОРА

У сали Градске управе одржана је јавна презентација стратегије урбаног развоја града Бора која је рађена у сарадњи са еУправа плус програмом и једна је од квалитетно израђених стратегија, а којом се утврђују приоритетни циљеви као и све мере за даљи развој.

Стратешки пројекти су идентитет урбаног подручја, зелена енергетска транзиција, урбана мобилност, иновативна и паметна економија као и друштвено благостање. Дати су циљеви и специфичне мере које је неопходно предузети али и могући извори финансирања а да то није буџет града Бора. Јавни увид траје до 18. новембра ове године, а сва заинтересована лица могу извршити увид у овај документ на сајту града Бора (www.bor.rs) у одељку јавни позиви где се може преузети цео документ као и образац за достављање примедби и сугестија„, истакла је Драгана Николић Неграновић, заменик начелника Одељења за урбанизам.На састанку присуствовали су чланови радне групе, савета за праћење урбаног развоја града Бора, представници јавних предузећа и сва заинтересована лица за ову област. У изради стратегије учествовали су представници цивилног сектора који су дали велики допринос као и представници научних институција који су дали квалитетне предлоге и идеје за реализацију пројеката.