СТУДЕНТИ МОГУ КОРИСТИТИ САМО ЈЕДНУ СТИПЕНДИЈУ КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ ИЗ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Министарство просвете Владе Републике Србије саопштило је јуче да студенти корисници државних стипендија, у складу са Законом о студентском стандарду, уговорима које су потписали, али и налазима и препорукама Државне ревизорске инстиtуције, могу бити корисници само једне стипендије која се исплаћује из јавних средстава – буџета Републике и локалних буџета.

У саопштењу се наводи да је ово правило важило од како се додељују стипендије и јасно је назначено у уговору о стипендији који је сваки студент потписао.

С обзиром на то да различите институције стипендирају успешне студенте, у случају да студент добије више различитих стипендија, мора се одлучити за једну и има обавезу да о томе обавести институцију од чије стипендије одустаје.

Министарство просвете је за ову школску годину одобрило близу 9.343 стипендије, а само мали број студената је добио и стипендије Министарства науке, технолошког развоја и иновација „Доситеја“.

Због тога министарства просвете и науке предузимају све активноси у циљу превазилажења изазова који је наступио јер је дошло до дуплирања стипендија код мањег броја студената који су већ стипендисти Министарства просвете.

Министарства ће настојати да унапреде систем и синхронизују активности на реализацији конкурса за доделу стипендија у најбољем интересу студената, додаје се у саопштењу.