СТИПЕНДИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Министарство просвете расписало је Конкурс за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа на целој територији Републике Србије, за школску 2023/24. годину. Право на стипендирање имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.

Такође је потребно да су то ученици чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици 1. разреда средње школе који су у свим разредима, од 5. до 8. основне школе, постизали одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од 2. до 4. разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).