СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије саопштило је, поводом Светског дана борбе против сиромаштва, да је сиромаштво један од најтежих видова друштвене искључености и да се ова негативна друштвена појава не може и не сме посматрати као проблем појединца.

Министарство je у том смислу истaкло да је Република Србија држава заснована на социјалној правди и да остварење тог циља прати велики број политика и мера, али да је потребно и даље предузимати кораке усмерене на искорењивање сиромаштва, као једне од највећих друштвених неправди.

Сиромаштво, које се посебно појачава у временима великих криза, погађа различите друштвене категорије и људе различите животне доби.

Иако је и уставом и законима посебно забрањено правити разлику међу људима услед њиховог социо-економског статуса, сиромаштво неретко бива узрок дискриминације, чиме додатно отежава тежак положај социјално најугроженијих.

Посебно појачана пажња мора се показати када су у питању деца, која су свакако најрањивија и најосетљивија друштвена група, будући да погођеност сиромаштвом додатно утиче на њихову друштвену искљученост, али и на њихово здравље, како телесно, тако и ментално.

Такође, оно доводи до заостајања у образовању, што их дугорочно искључује или им знатно отежава укључивање у друге друштвене токове, првенствено на тржиште рада, а тиме су у перспективи онемогућени да остваре и друге своје потребе.

У години када обележавамо 75 година од Универзалне декларације о људским правима УН, засноване на основном начелу да су сва бића рођена једнака у правима и достојанству, имамо, и као држава и као друштво, посебан задатак да удружимо снаге у борби против сиромаштва јер оно представља видљиву негацију људског достојанства, наводи се у саопштењу.