РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Општина Неготин је расписала Јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда које су прикључене на систем даљинског грејања. Реализација енергетске санације предвиђена је Пројектом „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, Општина Неготин, ЈКП „Бадњево“ Неготин и Европска банка за обнову и развој.

У Буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона евра за обезбеђивање кредита за реализацију Пројекта. Европска банка за обнову и развој планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој Пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији Пројекта и инвестиционих грантова у износу до 20%. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30% потребних средстава за извођење радова. Планира се да укупан износ бесповратних средстава за извођење радова за крајње кориснике буде најмање 50%.