ПРЕПОРУКА ЗА ЕПС ДА НАСТАВИ СА ПОПУСТИМА ЗА ДОМАЋИНСТВА ТОКОМ ЗИМЕ

Влада Републике Србије усвојила је на  седници Закључак којим се даје препорука „Електропривреди Србије” да и наредне зиме обрачунава попусте купцима који су на гарантованом снабдевању и да тај попуст важи од октобарских рачуна 2023. године, закључно са рачуном за март 2024. године.

Закључком се препоручује Акционарском друштву „Електропривреда Србије” Београд да купцима из групе „домаћинство”, на гарантованом снабдевању, обрачуна попуст на обрачун за електричну енергију уколико умање њену потрошњу у односу на исти месец у претходне две године у којем је остварена већа потрошња.

За уштеде енергије од пет до 15 одсто обрачунаваће се попуст од 20 одсто, а за потрошњу од 15 до 20 одсто попуст је 25 одсто.

Грађани који смање потрошњу струје између 20 и 25 одсто моћи ће да рачунају на попуст од 30 одсто, док ће они који уштеде између 25 и 30 одсто енергије остварити попуст од 35 одсто.

Највећи попуст – од 40 одсто имаће домаћинства која потрошњу електричне енергије смање за више од 30 одсто.

Како је наведено у Закључку, од октобра прошле до марта ове године, код купаца у групи „домаћинство” смањена је потрошња за око 607 GWh y односу на исти период претходне године, при чему је укупно смањење потрошње струје било за око 1.335 GWh.

Влада Србије је због тога препоручила ЕПС да и ове зимске сезоне примени исту меру, с тим да се повећа обухват купаца на које мере делују.

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – пројектни зајам за изградњу БИО4 кампуса.

Изградња овог кампуса треба да омогући изградњу и опремање више објеката и реализацију модерних, технолошких, научно и друштвено иновативних институција, затим приступачну здравствену заштиту кроз научни напредак у здравству захваљујући примени иновативних технолоrија и процедура у дијагностици и лечењу.

Поред тога, дугорочни развој здравства у Србији биће олакшан јер ћe се савремени дијагностички тестови обављати локално, што ћe донети и значајне уштеде за државу.

Такође, БИО4 кампус ћe отворити могућности за више висококвалитетних и специјализованих, стручних послова у земљи.

На седници је усвојен и Програм управљања муљем у Републици Србији за период од 2023. до 2032. године.

Циљ овог значајног планског документа, који се први пут усваја у Србији, јесте успостављање безбедног, одрживог и исплативог система управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода.

Према овом документу, решавање питања управљања муљем биће у складу са принципима циркуларне економије, као и са регулативом Европске уније, а циљ је да се у дужем временском периоду осигура коришћење муља као ресурса.

То је посебно важно имајући у виду да се очекује повећање количине муља на целој територији Србије.

На седници је усвојен измењен Закључак о сагласности да Банка Поштанска штедионица ад, Београд, правним лицима и предузетницима регистрованим у Агенцији за привредне регистре, чија је пословна активност везана за складиштење малине и вишње, а који имају хладњаче уписане у Централни регистар објеката, одобри кредите за измирење обавеза према произвођачима малине и/или вишње и то за род 2022. године до 31. децембра ове године.

Овај закључак је донет с обзиром на то да је због тешкоћа у пласману малине и вишње рода 2022. године, односно великих количина ускладиштене робе која није нашла пут до својих купаца, угрожено пословање правних лица и предузетника који складиште то воће и због тога је предложено продужење рока до када банка може да одобри кредит корисницима који се налазе у финансијским потешкоћама изазваним поремећајима на тржишту.

Извор/ Влада РС