ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године (у даљем тексту: Нацрт плана запошљавања) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту плана запошљавања одржаће се од 24.1.2024. до 7.2. 2024. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: projekti@bor.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту плана запошљавања”.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта плана запошљавања или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 2.2.2024. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта плана запошљавања.

 

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту projekti@bor.rs , најкасније до 31.1.2024. године.

 

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта плана запошљавања са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана запошљавања одредило Градско веће града Бора.

 

Прилози:
Нацрт Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Образложење Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Образац и коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године