ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СУГРАЂАНИМА ЗА БАВЉЕЊЕМ ХРАНИТЕЉСТВОМ И ПОРОДИЧНИМ СМЕШТАЈЕМ

У циљу информисања суграђана и промоције хранитељства, Центар за социјални рад у Неготину отпочиње кампању којом ће мотивисати хумане и добре људе да постану наши сарадници у мисији помагања најугроженијим категоријама становништа, а то су деца и наши најстарији. С тим у вези обавештавамо Вас да се можете јавити Центру за социјални рад у Неготину, уколико желите да се бавите:

1. Хранитељством, које подразумева бригу и старање о малолетним лицима, која немају адекватно родитељско старање, те је потребно збринути их ради обезбеђивања услова за њихов правилан раст и развој;

2.Породичним смештајем одраслих и старијих лица, који нису у могућности да самосталну брину о себи, услед старости, болести, менталних сметњи или душевних болести, а немају сроднике који би о њима преузели бригу.

Будите слободни да нам се јавите лично или путем телефона 019/541404, и на бројеве 064/6450 681 и 064/6450667 или путем e-mail-a: negotin.csr@minrzs.gov.rs.