НОВА УСЛУГА ЕПС – УВИД У РАЧУН

Од 01. новембра, ЕПС уводи нову услугу за потрошаче – Увид у рачун.

Нови портал за електронско преузимање и плаћање рачуна за утрошену електричну енергију намењен је купцима на гарантованом снабдевању – домаћинствима и малим купцима. Ова услуга је резултат модернизације и унапређења пословног система Електропривреде Србије и део је процеса дигитализације уз подршку Владе Републике Србије.

Увид у рачун је нов, савремен, ефикасан и сигуран електронски сервис који регистрованим корисницима омогућава брз и једноставан приступ е-рачуну одмах по формирању месечног задужења, пре штампања и дистрибуције уобичајеном поштом. Додатне функције портала омогућавају увид у архиву рачуна и уплата из претходне три године, као и детаљан преглед потрошње по зонама и тарифама.На порталу је доступно безбедно и брзо електронско плаћање рачуна без одласка у пословнице платних институција. Рачуни се могу плаћати системом за инстант плаћања IPS Skeniraj и платним картицама Dina, Visa i MasterCard.