ОДРЖАНА 77. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, утврђен је предлог Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину.

Укупни расходи и издаци, и приходи и примања износе 1.743.519.000,00 динара. Усвојени суи предлози одлука о локалним комуналним таксама и измени и дпоуни одлуке о висини накнаде за коришћење јавних површина.

Чланови већа усвојили су и предлоге решења о давању сагласности на програм рада са финансијским планом Туристичке организације општине Неготин, Дом културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Музеја Крајине, Центра за социјални рад Неготин и ЈКП Бадњево.