ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

На првој седници локалног парламента у 2024. години, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, одборници су једногласно усвојили предлог Одлуке о избору Драгана Ђокића, успешног предузетника и спортског радника за члана Општинског већа општине Неготин.
 
Већином гласова усвојени су извештаји о раду са финансијским извештајима Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације општине Неготин и Центра за социјални рад Неготин. На данашњој седници усвојене су и одлуке о субвенционисању градског и приградског превоза путника на територији општине Неготин, измени одлуке о образовању Комисије за планове, изради треће измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс Хемијске индустрије, и измене и допуне ПДР-а инфраструктурног коридора државног пута од саобраћајног чвора Душановац до границе К.О. Прахово и К.О. Радујевац, као и решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације Неготин и Програм пословања са финансијским планом ЈП „Боговина“ Бор за 2024. годину.
 
Седници су, поред 40 одборника, присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника, чланови Општинског већа и директори институција.