ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На 17. седници локалног парламента којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, усвојено је 17 одлука и решења. Седници су, поред 38 одборника, присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника и чланови Општинског већа.

На почетку седнице потврђен је мандат Драгани Пашић, новом одборнику са изборне листе Крста Станковић Њењуловић- Народна странка, због смрти одборника Крсте Станковић Њењуловић. Одборници су већином гласова, усвојили одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину, приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларних фото напонских електрана МС Чубра и МСЕ Коса, јавним расправама, приступању изради Плана развоја општине Неготин и давању сагласности на употребу обележја општине Неготин Удружењу „Мустре“ из Неготина.

На данашњој седници усвојена су и решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Неготин, давању претходне сагласности на расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Историјског архива и Музеја Крајине, приступању прибављања грађевинске земљишта у државној својини у јавну својину, отуђењу грађевинског земљишта у катастарским општинама Карбулово и Неготин и покретању поступка отуђења јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Неготин.

На крају седнице одборници су усвојили решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања и коришћења и распоређивања средстава субвенција за 2023. годину Јавном комуналном предузећу „Бадњево“.