ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

У сали Скупштине општине Кладово данас је одржана Јавна расправа поводом нацрта Плана развоја општине Кладово за период 2023 – 2030. Састанку су, поред консултанта Наташе Андрејевић из НАЛЕД-а, присуствовали представници Општинске управе, јавних предузећа, установа, организација, школа и невладиног сектора.

Невенка Болдорац, помоћник председника општине Кладово, поздравила је присутне и рекла да „План развоја представља битан кровни документ за нашу општину. Желимо да урадимо главне смернице за наше Кладово како би имали утабан пут којим треба да идемо. Стратешки документ ће нас водити кроз разне сегменте од инфраструктуре до културе и због тога је важно да га што квалитетније заједно урадимо да би могли да га примењујемо“, нагласила је Болдорац.

У складу са Законом о планском систему, План развоја општине Кладово је плански документ најширег обухвата и највишег значаја за нашу општину. Представља дугорочни документ развојног планирања за период од најмање седам година. На састанку је представљена методологија и процес израде Плана са свим саставним елементима који су, кроз нацрт Плана, стављени на јавни увид. Закључком Општинског већа Јавни увид нацрта Плана развоја општине Кладово за период 2023 – 2030 траје од 25. маја до 14. јуна ове године, када могу да се доставе сугестије, примедбе и коментари.

Израда Плана развоја општине Кладово финансира се из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.