Неготин: 50. седница Општинског већа

На 50. седници Општинског већа општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин разматрано је 18 предлога одлука, решења и закључака. Данас је утврђен је предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин, имајући у виду да је Одлуком о буџету за 2023.годину износ средстава за субвенционисање самозапошљавања и стручну праксу увећан са два на три милиона и сто хиљада динара, а очекивана средства од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су 1,8 милиона динара. Укупна срества за ове намене износиће 4.900.000 динара. 

Већници су усвојили и предлоге одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу постројења за производњу електричне енергије соларног парка (аеро и других врста соларних панела), изменама и допунама одлкуе о усклађивању оснивачког акта Дома културе, Историјског архива, Народне библиотеке Доситеј Новаковић и Музеја Крајине. Утврђени су предлози решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О. Самариновац на К.П. БР. 355/17, укидању некатегорисаног пута на К.П. бр. 11674 и покретању поступка отуђења осталог земнљишта на К.П. бр.11674 у К.О. Неготин као и предлог Решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“.