НЕГОТИН: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА

Средствима подстицаја суфинансира се реализација пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора.
Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора реализоваће се кроз набавку и замену постојећег ложишта на дрво, угаљ и лож уље енергетски и еколошки ефикаснијим ложиштем на дрвну биомасу за домаћинства на територији општине Неготин, осим за домаћинства која већ имају могућност прикључења на даљинско грејање.
Укупно планирана средства које Oпштина Неготин заједно са средствима Министарства заштите животне средине Републике Србије додељује за суфинансирање пројекта смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији општине Неготин износе 5.000.000,00 динара, од чега је 1.000.000,00 динара определила Oпштина Неготин, а 4.000.000,00 динара Министарство заштите животне средине Републике Србије.
Средства подстицаја додељују се грађанима у највишем износу до 50% од вредности котла или пећи са ПДВ-ом по појединачној пријави, при чему максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави не може да износи више од 160.000,00 динара. Корисник средстава подстицаја ће сам сносити трошкове који буду већи од максималног износа одобрених средстава по појединачној пријави.