НЕГОТИН: ОДРЖАНА 62. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На почетку данашње седнице Општинског већа разматран је нацрт предлога Решења о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Неготин за период јануар-јун 2023. године. Горан Ристић, руководилац Службе за буџет, финансије и ЛПА ОУ Неготин нагласио је да су за првих шест месеци остварени приходи и примања у укупном износу од 648.278.000 динара, што представља 45,36% остварења у односу на план. Остварење буџетских прихода је 608.724.000 динара док је остварење прихода из осталих извора у износу 39.554.000 динара. Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин за исти период износе 487.161.000 динара, односно 34,92% планом утврђених укупних средстава.

Већници су утврдили предлоге одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2022. годину, давању сагласности Ловачком удружењу „Хајдук Вељко“на употребу грба општине Неготин и решења о покретању укидања дела некатегорисаног пута на кп.бр 5428/4 у КО Неготин и уређивања имовинско-правних односа у сврху изградње општинске саобраћајнице.

Чланови општинског већа су усвојили Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ и Решење о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације. Уз разматрање нацрта данас је донета и Одлука о расписивању јавног огласа за одређивање доктора медицине за стрyчно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене устаниве на територији општине Неготин. Утврђен је предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НП ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксонг дела износа по обрачунима за следећу грејну сезону и усвојен је Закључак о издвајању средстава у износу од 28.288 динара Милици Јеремовић из Неготина ради похађања летњег семинара у Истраживачкој станици Петница.