НЕГОТИН: ОДРЖАНА 59. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данас одржаној 59. седници Општинског већа којом је председавао Богдан Гугић, заменик председника Општине Неготин разматран је и утврђен предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду, годишњег извештаја о пословању и извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин.  Чланови већа донели су Решење о постављењу Зорице Мијушковић, дипломираног правника, за  начелника Општинске управе општине Неготин и  предлог Решења о измени решења о избору чланова комисије за омалдину, спорт и физичку културу Скупштине општине Неготин.