НЕГОТИН: ОДРЖАНА 55. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Неготин за 2022. годину најзначајнија је тачка дневног реда 55. седнице Општинског већа којом је данас председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин. Одлуком о буџету за 2022. годину приходи и примања планирана су у износу од 1.151.922.000 динара, из осталих извора финансирања 433.289.000 динара, што  укупно износи 1.585.211.000 динара. Предлогом Одлуке о завршном рачуну буџета за прошлу годину утврђују  се укупни приходи и примања и расходи и издаци. Укупни приходи и примања планирани у износу  од 1.303.209.000 дин, остварени су у износу од 1.286.580.000 динара (98,54%), укупно утрошен вишак прихода из ранијих година – 216.098.000 динара, укупни расходи и издаци – 1.219.558.000 динара и вишак прихода буџета – 283.120.000 динара.

Чланови већа разматрали су предлоге решења о давању сагласности на Статут Дома културе „Стеван Мокрањац“, отуђењу грађевинског земљишта на к.п 12832/4,12986 и 12987 у К.О Неготин, измени решења о избору чланова Комисије за сарадњу са суседним земљама, међународним асоцијацијама локалних власти и радницима на привременом раду у иностранству, као и предлог Одлуке о јавним расправама. Услед оштећења моста преко канала на Буковском путу усвојено је Решење о привременој измени режима техничког регулисања саобраћаја, ограничењем брзине кретања возила  са симболом „30“ и „нераван коловоз“ док се не изврши санација коловоза и моста, и исти не доведе у стање безбедно за одвијање саобраћаја. Овим Решењем задужује се управљач пута да постави адекватну саобраћајну сигнализацију.

Данас је усвојен и Правилник о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији општине Неготин.  Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора реализоваће се кроз набавку енергетски ефикасних котлова и пећи на дрвну биомасу за станове и породичне куће или кроз замену постојећег ложишта енергетски и еколошки ефикаснијим ложиштем.  Укупно планирана средства које Општина Неготин заједно са средствима Министарства за заштиту животне средине Републике Србије додељује за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора  у 2023. години на територији општине Неготин износе 5.000.000 динара, од чега је 1.000.000 динара определила општина Неготин, а  4.000.000 динара Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Средства за суфинансирање пројекта  додељују се грађанима на основу јавног конкурса  у највишем износу до 50% од вредности котла или пећи са ПДВ-ом по појединачној пријави, при чему максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави не може да износи више од 160.000,00 динара.

 На данашњој седници усвојено је Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити. Наменски трансфер  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од  4.087.210,00 динара распоређује се на две локалне услуге: за услугу дневног боравка коју пружа Дом „Станко Пауновић“ -2.000.000 динара и за услугу личног пратиоца детета у износу од 2.087.210 динара.   

Већници су усвојили закључке о издвајању средстава ученицима Неготинске гимназије Јанку Михајловићу и Милици Јевремовић из Неготина, у износима од 29.306 и 27.340 динара за трошкове превоза и партиципације похађања семинара у Истраживачкој станици Петница.