НЕГОТИН: ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЂАКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

У оквиру система дуалног образовања, ђаци неготинске Пољопривредне школе „Рајко Боснић” започели су праксу у #ЕлиxирПрахово.
Шта омогућава дуално образовање?
▪️ Квалификован и обучен кадар спреман за укључивање у процес рада​
▪️ Могућност да млади стекну практичне и применљиве вештине​
▪️ Смањење трошкова за обучавање будућих запослених ​
▪️ Учествовање послодавца у креирању образовних профила и прилагођавање система образовања потребама послодавца​
▪️ Брз одговор система образовања на промене на тржишту рада​
▪️ Афирмацију друштвене одговорности послодавца