КЛАДОВО: 9. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На деветој седници Општинског већа, којом су председавали Саша Николић, председник и Бојан Божановић, заменик, већници су разматрали и усвојили бројне предлоге.

Андријана Антић, руководилац Одељења за буџет и финансије, образложила је нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кладово за 2022. годину, као и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине за 2023. годину. „У току прошле године приходи и примања реализована су у износу од 950 милиона динара, а у истом периоду расходи су извршени у износу од 779 милиона динара. Ребалансу буџета се приступило због разлике од 171 милион динара и та средства ће бити искоришћена за изградњу градског базена, изградњу ограде око школског дворишта у Кладову, за санацију путева, енергетску ефикасност и за потребе Туристичке организације“, рекла је Антић.

Усвојен је и предлог Оперативног плана одбране од поплава за водотокове II реда на територији општине Кладово за 2023. годину. Жељко Мартиновић, из Штаба за ванредне ситуације, је рекао да ће „планирана средства бити искоришћена за чишћење Речке реке како не би био угрожен пут, уређење Бледерије и сечу растиња“. Већници су прихватили предлог Одлуке о усвајању измене плана јавних набавки, а односи се на замену заштитне ограде у Основној школи „Вук Караџић“ и Средњој школи у Кладову.

Представници општине Кладово, учествоваће крајем овог месеца, на промоцији другог
издања пројекта „Састанак приобалних јавних администрација Дунавске клисуре – Мостови пријатељства“, у општини Ешелница, у Румунији.

opst_vece_23.05.2023_2

opst_vece_23.05.2023_1