КЛАДОВО: ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа, којом је председавао Бојан Божановић, заменик председника општине Кладово, усвојен је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине за период од 1. јануара до 30. септембра ове године.

Ово је други извештај у овој години о извршењу Одлуке о буџету у складу са Законом о буџетском систему, који је сачинило Одељење за буџет и финансије, и доставило Општинском већу на разматрање. На основу извештаја утврђено је да су приходи у посматраном периоду остварени у складу са прописаном динамиком од 71 одсто. У истом периоду реализација расхода је нешто мања и износи 52 одсто од планираних вредности, што је довело до појаве суфицита у буџету у износу од 80,9 милиона динара, чуло се на седници Општинског већа.

Већници су прихватили предлог Одлуке о усвајању измене плана јавних набавки за ову годину, а односи се на одржавање информационог система ЛПА, санацију пешачке комуникације у тврђави Фетислам, на набавку, транспорт и уградњу монтажних објеката за зоохигијену, изградњу ограде комплекса прихватилишта за псе, као и за израду пројектно-техничке документације за изградњу комплекса градских базена и инфраструктуре. На седници је усвојен и предлог Решења о именовању општинског савета родитеља општине Кладово за школску 2023/2024. годину.

фото: Општина Кладово