КЛАДОВО: ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 35. седници седници Општинског већа, којом је председавао Бојан Божановић, заменик председника општине Кладово, разматрани су и усвојени бројни предлози одлука.

Већници су разматрали и једногласно прихватили јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Одлуке о буџету општине Кладово за 2024. годину. Усвојени су и предлози Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о престанку функција некатегорисаних путева и предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово.

Чланови већа дали су сагласност на предлог Одлуке о снабдевању водом за пиће, као и на предлог Одлуке о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса. Прихваћен је и предлог Одлуке о доношењу плана детаљне регулације подручја соларне електране „Kladovo Solar Gate“. На седници је усвојен предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора у ОШ „Стефанија Михајловић“ у Брзој Паланци и предлог Решења о именовању чланова школског одбора у ОШ „Љубица Јовановић Радосављевић“ у Подвршкој. Већници су разматрали захтеве правобраниоца Општине Кладово за постизање судских поравњања због повреда нанетих уједом паса луталица. На данашњој седници усвојени су и предлози Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве.

Општинско веће 01.11.2023.
Општинско веће 01.11.2023.

фото: Општина Кладово