КЛАДОВО: ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 15. седници Општинског већа којом су председавали Саша Николић, председник општине Кладово и заменик председника Бојан Божановић, већници су усвојили предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Кладово као и Одлуку о додели награда ученицима основних школа и ученицима Средње школе. Већници су разматрали и захтев ЈП „Јединство“ за повећање цена услуга за воду и канализацију.

Усвојен је предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних простора на јавној површини, накнаде за коришћење јавних простора за оглашавање за сопствене потребе и накнаду по основу заузећа грађевинским материјалом на територији општине Кладово за 2023. годину. Душан Белић, заменик начелника Општинске управе, нагласио је да је „основ ове Одлуке Закон о накнадама за коришћење јавних добара донет 2019. године и правни основ за овакву одлуку се налази у овом закону“.
-У закону је одређена и висина цена до које Општинска управа може донети одређене накнаде. Овим законом је новина што се сада накнада за ову врсту заузећа јавне површине обрачунава на дневном нивоу. Општинска управа је донела предлог овакве одлуке водећи се разговорима са самим корисницима заузећа јавних површина и цене су истакнуте у самој одлуци и доста су реалне. Приликом доношења предлога овакве одлуке претходно је била јавна расправа која је била оглашена на сајту, друштвеним мрежама и телевизији, јер то Закон налаже када су у питању накнаде намета и прихода буџета, трајала је 20 дана, и корисници су могли да дају било какве сугестије на сам предлог одлуке. Одлука ће ступити на снагу осам дана од објављивања Скупштине. Биће јавно оглашена на сајту Општине Кладово и корисници се могу упознати са ценама како ће се наплаћивати од половине јула па до краја 2023. године, рекао је Белић, заменик начелника Општинске управе Кладово.

Већници су усвојили предлог Одлуке о додели награде ученицима основних и Средње школе на територији општине Кладово. Саша Николић, председник општине Кладово, истакао је да „успеси кладовских ученика су подстицај за остале ђаке и резултат квалитетног рада наставника. Општина Кладово доделом награда даје подршку најбољим ученицима исказујући понос што ће они даљим радом и упорношћу на путу свог развоја, квалитетно утицати и градити лепшу будућност Кладова“. Овом Одлуком одређен је новчани износ који ће се додељивати ученицима генерације и то: за ученика генерације „Средње школе“ Кладово износ је 50.000 динара, за ученике генерације основних школа на територији општине Кладово 25.000 по ученику, за носиоце „Вукове дипломе“ „Средње школе“ Кладово 35.000 и за носиоце „Вукове дипломе“ у основним школама 20.000 динара по ученику. Ове године опредељена су средства за ученике који су освојили прво, друго и треће место на републичким такмичењима у износу од по 15.000 динара. За ученике основних школа који су остварили просек 5,00 и учествовали на такмичењима по 5.000 динара, а ученици „Средње школе“ који су остварили просек 5,00 и учествовали на такмичењу добиће по 7.000 динара. Председник општине Кладово уручиће награде ученицима и захвалнице просветним радницима, на Видовдан 28. Јуна, на свечаности у тврђави Фетислам.

Већници су данас разматрали захтев ЈП „Јединство“ Кладово за повећање цена комуналних услуга. Зоран Петровић, в.д. директора „Јединство“ истакао је да је „Општинско веће делимично усвојило предлог за корекцију цена воде и канализације. Тражили смо нешто већу корекцију цена, али одобрено нам је повећање од 13,99 одсто за услуге воде и канализације. То је блага корекција цена, нижа од окружења у Тимочкој Крајини и Србији, и ово је све са аспекта да не оптеретимо много наше кориснике, а да одржимо континуитет у производњи и дистрибуцији питке воде у Кладову“, рекао је в.д. директора „Јединство“ Кладово.

На данашњој седници прихваћен је предлог решења о именовању директора Туристичке организације општине Кладово и предлог Одлуке о усвајању измене плана јавних набавки, а односе се на адаптацију и енергетску санацију објекта Дома културе у Кладову и санацију санитарних просторија и подова просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ „Невен 1“ у Кладову.