КВАЛИТЕТ ВОДЕ НА КЛАДОВСКИМ ПЛАЖАМА

Пред почетак купалишне сезоне стручњаци Завода за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара 7. јуна узорковали су и испитали квалитет воде на дунавским плажама и у Великом рекреационом језеру у општини Кладово.

„Најновије анализе квалитета воде, на основу резултата датих у извештају, са четири дунавске плаже у Кладову, Корбову, Текији и Брзој Паланци, као и из Великог рекреационог језера у Кладову, припадају III класи површинских вода, због броја аеробних хетеротрофних микроорганизама. Вода се може користити за купање, уз обавезно накнадно туширање хигијенски исправном водом. На основу добијених резултата за воду са плаже у Текији закључено је да испитивани узорак припада II класи површинских вода. Вода се може користити за купање, спорт и рекреацију уз туширање хигијенски исправном водом”, каже Звездан Стефановић, инспектор за заштиту животне средине општине Кладово.