Импресум

Издавач:

Златни Вир  д.о.о,
Милутина Бојића 15, Бор
МБ: 21882674
ПИБ: 113523744
Законски заступник: Весна Самарџија, главни и одговорни уредник портала

Контакт телефон: +381(0)64/801-0673

Назив Медија: Златни вир

Пословно име: Златни вир д.о.о. Бор

Милутина Бојића 15, 19000 Бор, Србија

Главна уредница: Весна Самарџија

Телефон: +381 64 80 10 673
e-mail:zlatnivir@gmail.com

 Извршавање обавеза које Златни вир д.о.о. Бор има по одредбама Закона о електронским медијима и Закона о јавном информисању и медијима и подзаконским акатима донетим у складу са Законом о електронским медијима, контролише Регулаторно тело за електронске медије.

Регистрациони број медија Златни вир ИН001277