ВЕЋИНА РАДНИКА У СРБИЈИ У МАРТУ 2023. ПРИМИЛА ПЛАТУ ДО 64.363 ДИНАРА

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2023. износила је 117.669 динара, док је зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85.485 динара, објавио је РЗС.

Бруто и нето зараде у периоду јануар–март 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,4 процента, према подацима Републичког завода за статистику.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за март 2023. године номинално су веће за 14,5 одсто, а реално мање за 1,5 процената.

Медијална нето зарада за март 2023. године износила је 64.363 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, објавио је РЗС.