БОР: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА

На одржаном Градском већу донета је одлука о расписивању Јавног позива за доделу ауто седишта за децу старости до две године, кацига за мотоциклисте и оквира за тракторе. Безбедност свих учесника у саобраћају мора бити на првом месту.

Како би сви заинтересовани могли да конкуришу, неопходно је да доставе прописану документацију. За доделу ауто седишта неопходно је доставити потврду о пребивалишту родитеља на територији града Бора, извод из матичне књиге рођених (детета), доказ о поседовању путничког аутомобила и фотокопија возачке дозволе једног од родитеља.

Како би се остварило право за добијање кациге, потребно је да подносиоци пријаве имају потврду о пребивалишту, доказ да је мотоцикл у њиховом власништву и фотокопију возачке дозволе.

Подносиоци захтева за доделу заштитног рама за трактор треба да доставе податке о подносиоцу захтева, потврду о измиреним обавезама по основу пореза на имовину, саобраћајну дозволу, доказ о власништву, потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног домаћинства за текућу годину и изјаву да подносилац није раније конкурисао за доделу рама код Агенције за безбедност саобраћаја.

Пријаве на конкурс могу се поднети до 5. децембра, а образац за пријаву може се преузети у Градској управи, у канцеларија број 63. Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3.