БОР: КОТЛАРНИЦА БАЊСКО ПОЉЕ – ДЕО РАДОВА НА РЕМОНТУ

У склопу планираних ремонтних радова у котларници Бањско поље, радници топлане у протеклом периоду, радили су на чишћењу грејних површина котла; испирању унутрашњих делова чланака котла; чишћењу и прању котларнице, угљаре и шљакаре; ремонту и паковању вентила у котларници; прегледу разводног ормана; прегледу агрегата и компресора; прегледу пумпи CL 802-4 и др.

Поред ових радова, у осам топлотних подстаница колико их има у насељу Бањско поље, радници топлане раде и на провери и уградњи вентила (санирање цурења); уградњи термометара на потисном и повратном воду као и чишћењу и прању подстаница.