БОР: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Град Бор је 10. новембра текуће године расписао Конкурс за доделу стипендија студентима основних академских студија и студентима мастер академских студија у школској 2023/2024. години.

Сходно назначеним роковима, Комисија за стипендирање и награђивање ученика је, након разматрања приспелих пријава на Конкурс, утврдила Ранг листу пријава и иста је објављена на сајту Града Бора 6. децемра 2023. године, на следећој адреси: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/12/Rang-lista.pdf

„Сви пријављени кандидати имају право приговора у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе, а након истека рока Комисија ће одлучивати о истим и утврдити Коначну ранг листу која ће бити објављена на сајту Града и огласној табли Градске управе града Бора“, рекао је Александар Богосављевић, члан Градског већа града Бора задужен за просвету и демографски развој.

Начелница Градске управе града Бора ће, након објављивања Коначне ранг листе, донети Решење о додели стипендије на предлог Комисије за стипендирање и награђивање и закључити Уговор са студентима који су остварили право на стипендирање за текућу школску годину, додао је Богосављевић.

Висина стипендије за горе наведене студенте износи 12 000 динара месечно, у 10 једнаких месечних рата.