БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА ОДЛИЧНЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Библиотека „Центар за културу“ Кладово од ове године уводи праксу бесплатног учлањења у библиотеку
одличних ученика основних и средње школе са подручја општине Кладово.

Ученици основних и средњих школа са територије општине Кладово који су школску 2022/23. завршили са одличним успехом,
добијају награду – бесплатну једногодишњу чланарину Библиотеке „Центар за културу“ Кладово.
Одлични ученици имају могућност да искористе поклон упис (нови или продужење ранијег)
у периоду од 28. јуна до 30. септембра, а потребно је да понесу сведочанство односно ђачку књижицу
и дају на увид библиотекару на Инфо-пулту Библиотеке или у Библиобусу који обилази 12 села општине Кладово.